Dugin jak Hitler, Lwów w miejsce Sudetów.

Autor: Paweł Lechowski 6/4/2023 2:00:00 PM Ilość odsłon: 1990 Kategoria: Portal

 Nic nowego u Dugina: „Rosja III Rzym, wielka, mocna, nie bojąca się.

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ukraina pod protektoratem  Rosji będzie  częścią jej imperium”.

Imperium będzie  swoją przestrzeń życiową budować metodami hitlerowskich Niemiec, przeznaczając  naród ukraiński  do eksterminacji, a państwo ukraińskie do likwidacji.

 „Po tym jak oswobodzimy Lwów czeka nas długotrwały pokój i szczęśliwy świat” – mówił Aleksander Dugin  na forum „Jaka Ukraina jest nam potrzebna?” - Moskwa 1 czerwca 2023 r.

 https://paideuma.tv/video/forsayt-forum-kakaya-ukraina-nam-nuzhna#/?playlistId=0&videoId=0

 Niestety jak dotąd Moskale robią to nieudolnie.

  „ Rosjanie musieliby być najniedołężniejszym w świecie narodem, żeby łatwo pogodzić się z utratą olbrzymiego obszaru, na którym znajdują się ich najurodzajniejsze ziemie, ich węgiel i żelazo, który stanowi o ich posiadaniu nafty i o ich dostępie do Mo­rza Czarnego”  - napisał  w sierpniu 1930 roku  Roman Dmowski.

https://www.polskaprawda.pl/QuickUserfiles/file/_4_cz_t_4.pdf

 O tym, że cos się jednak zmienia w tzw. eszelonach  rosyjskiej władzy  świadczy wystąpienie na tym forum  niejakiego  Konstantina Zatulina, Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego Komisji ds. WNP Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, Kierownika Instytutu Krajów WNP.

 Ten to Zatulin zapytał się  krytycznie:

 „Jakie cele zostały oficjalnie zadeklarowane na początku operacji wojskowej? Wszyscy pamiętacie – denazyfikację, demilitaryzację, neutralność Ukrainy i ochronę mieszkańców Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej”.

 I od razy odpowiedział: 

 „W przypadku którego z tych elementów osiągnęliśmy do tej pory wyniki?  Żadnego. Co więcej, niektóre z nich przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Na przykład „neutralność Ukrainy”. Jakie jest znaczenie tego wymogu?   Ukraina nie będzie już neutralna, jeśli nadal będzie istniała”.

https://zatulin.ru/vystuplenie-konstantina-zatulina-na-forsajt-forume-kakaya-ukraina-nam-nuzhna/

 Pytanie: Dlaczego Moskalom nie uda się ?

 Zauważmy na wstępie, że największym na świecie uniwersalnym imperium jest wspólnotą, którą Bóg ujawnił w Chrystusowym Kościele katolickim. Jest to wspólnota  katolików oraz wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa.  Należą do niej narody, których nacjonalizm nie jest zachłanny, które nie czynią gwałtownych podbojów, ani represji przynoszących fałszywy porządek państwowy.

Pokój leży w duchu religii chrześcijańskiej, albowiem dla chrześcijanina głoszenie pokoju to zwiastowanie  Jezusa Chrystusa: ”On jest naszym pokojem” (Ef, 2,14).  Jego Ewangelia jest „Ewangelią pokoju” (Ef 6,15).  Prawosławni, którzy tak siebie nazywają, lecz  wytwarzają  ogromną nienawiść  oraz   odradzają w sobie imperialne żądze, nie są godni nazywać się chrześcijanami.

Narody chrześcijańskie są zobowiązane do działania na rzecz unikania wojen. Tak długo jednak jak "będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę  rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań,

Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w tym przypadku:
- aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, poważna i niezaprzeczalna;
- aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne;
- aby były uzasadnione warunki powodzenia;
- aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia.

Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.

Ocena warunków uprawnienia moralnego należy do roztropnego osądu tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za dobro wspólne.

Ukraińcy zostali wezwani przez Boga by uczynić pokój. Niech ich dusze staną się obfite w męstwo, rozum i serce.  Chcielibyśmy  aby Bóg i historia nigdy nam nie wyrzucali żeśmy milczeli, kiedy diabelskie zło  wzniecało pożar wśród narodów.

 

 

 

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 14426)

 Ilość odsłon:1782512