Doszło do wojny bo Niemcy ponownie obrały priorytet jedności

Autor: Paweł Lechowski 9/21/2022 7:44:00 PM Ilość odsłon: 1732 Kategoria: Portal

 

 To co się dzieje z Niemcami ma wpływ na pokój w Europie.

W Niemczech istnieją dwa sposoby politycznego myślenia.

Pierwszy to  jednościowa idea  żelaznego kanclerza Bismarcka.

Drugi jest  priorytetem wolności – idea kanclerza Adenauera.

Niemcy w osobach kolejnych Kanclerzy począwszy od   Willy'ego Brandta a skończywszy na Olafie Scholzu opowiedziały się za priorytetem jedności. Najpierw chodziło o Zjednoczenie Niemiec w Europie, potem o Zjednoczenie Europy pod Niemcami.   

W niemieckiej koncepcji jedności nie było miejsca dla Ukrainy.

Zawsze kiedy Niemcy obierają priorytet jedności dochodzi do wojny.  

  Z upływem lat, widać, że Niemcy  najsilniejsze państwo Unii Europejskiej, po swoim zjednoczeniu w 1990 roku,  odchodzi od  koncepcji „związku europejskiego”, konsekwentnie podążając  w  kierunku „federacji europejskiej”  i państw związkowych tzw. landów.

Polska stoi na drodze tym zamierzeniom. Do rozbicia jej oporu używane są dwie siły: wewnętrzna – w postaci partii niemieckiej o nazwie PO, pod przywództwem  kreisleitera Tuska i zewnętrzna w postaci wyroków TSUE, blokady KPO a ostatnio przy użyciu zwasalizowanych Czechów, którzy wypowiedzieli Polsce wojnę o  energetykę, żądając natychmiastowego zamknięcie kopalni węgla  brunatnego w Turowie.

 Nic  nie rodzi się bez oporu. Jeżeli nasze, polskie potrzeby życiowe w stosunku do sąsiednich  Niemców i Moskali, mają być całe, a nie rozłożone przez cudze prawa i interesy, to trzeba przestać naśladować, adorować i bezcześcić, bo tylko społeczeństwa trzeźwe umieją oceniać.

Minęło niespełna 66 lat od dnia, w którym kanclerz  Adenauer wygłosił przemówienie w sprawie federacji europejskiej. To wiekopomne wydarzenie miało miejsce podczas wizyty w Brukseli, 25 września 1956 roku, na forum organizacji „Grandem Conferences Catholigues” (patrz notatka).

 Adenauer uważał,  że utworzenie federacji europejskiej wypływa z następujących przesłanek:

 1) Dzięki brakowi jedności Zachodu – ZSRR konsoliduje się coraz bardziej jako mocarstwo światowe, zagrażając swym sąsiadom tak jak to czyniła Rosja carska.

 2) Patronat USA w Europie nie powinien prowadzić do jej zgnuśnienia, zatem trzeba uwzględniać potrzeby życiowe państw europejskich.

 3) Przy związkach  politycznych dużych i małych państw wystepują z natury rzeczy aspiracje państwa dużego do odgrywania roli kierowniczej. Wpływa to niekorzystnie na poczucie niezawisłości mały państw.

 4) Na scenę dziejową wystąpiły po 1945 narody nie należące do rasy białej (nich weisse Volker), w szczególności są to Chiny i Indie. 

 5) Przodująca pozycja Europy i kultura europejska nie dadzą się utrzymać  w świecie, jeżeli nie będzie się jej bronić i rozwijać stosownie do nowych warunków.

 6) Przyszła federacja europejska powinna opierać się na takich formach, aby nie odstraszyć żadnego państwa.

 7) Nie ma powodów sądzić, że federacja europejska miałaby niekorzystnie wpływać na skuteczności organizacji paktu atlantyckiego. Zadaniem NATO jest obrona pewnych interesów atlantyckich, a nie wspólnych interesów europejskich.   

Do tej listy mozna jeszcze dodać chrześcijanstwo, jako czynnik uniwersalny, mający do odegrania istotną rolę.  

 Charakterystyczne było to, że kilka dni później, tj. 1 października 1956 roku, na konferencji prasowej w Hamburgu, kanclerz Adenauer w odniesieniu do koncepcji aktywizowania Unii Zachodnio-Eurpejskiej  (UZE) nie użył terminu federacja, odpowiadającego  pojęciu „państwa związkowego”, lecz „związek europejski” – „europeische Zusammenfassung”.

Unicestwić żadnego narodu nikt nie podoła, bez współdziałania obywateli tego narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego.

Sprawdza się proroctwo George Orwella zawarte w książce "Rok 1984".Świat w roku 2021 podzielony jest na trzy walczące ze sobą supermocarstwa:

1. Oceania z Europą (USA, GB, Australia, Europa)

2. Azja (Rosja)

3. Wschódazja  (Chiny) 

Niemcy do tej pory niepogodziły się z istnieniem niepodległej Polski, stojąc za plecami Brukseli, Pragi i Luksemburga. Niemcy z wielką energią organizują międzynarodowe spiski i całą  przeciwko Polsce, o czym świadczy zablokowanie środków KPO.

Rede von Konrad Adenauer vor den "Grandes Conférences Catholiques" über die europäische Integration (Brüssel, 25. September 1956)

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 14427)

 Ilość odsłon:1782552