200 lat po Norwidzie, 65 lat od „związku europejskiego” i 4 dni od ery "nieustępliwej dyplomacji"

Autor: Paweł Lechowski 9/25/2021 5:49:00 PM Ilość odsłon: 300 Kategoria: Portal

 

USA nie znajdują się już w stanie wojny z żadnym krajem. Biden ogłosił to w ONZ, dodając że jest   pierwszym od 20 lat pierwszym takim prezydentem USA. Teraz nastąpi  początek okresu  nieustępliwej dyplomacji, a w  doktrynie Bidena, odpowiednia do tego rola przeznaczona została dla sojuszników USA.

 Minęło 65 lat od dnia, w którym kanclerz  Adenauer wygłosił przemówienie w sprawie federacji europejskiej. To wiekopomne wydarzenie miało miejsce podczas wizyty w Brukseli, 25 września 1956 roku, na forum organizacji „Grandem Conferences Catholigues”.

 Adenauer uważał,  że utworzenie federacji europejskiej wypływa z następujących przesłanek:

 1) Dzięki brakowi jedności Zachodu – ZSRR konsoliduje się coraz bardziej jako mocarstwo światowe, zagrażając swym sąsiadom tak jak to czyniła Rosja carska.

 2) Patronat USA w Europie nie powinien prowadzić do jej zgnuśnienia, zatem trzeba uwzględniać potrzeby życiowe państw europejskich.

 3) Przy związkach  politycznych dużych i małych państw wystepują z natury rzeczy aspiracje państwa dużego do odgrywania roli kierowniczej. Wpływa to niekorzystnie na poczucie niezawisłości mały państw.

 4) Na scenę dziejową wystąpiły po 1945 narody nie należące do rasy białej (nich weisse Volker), w szczególności są to Chiny i Indie. 

 5) Przodująca pozycja Europy i kultura europejska nie dadzą się utrzymać  w świecie, jeżeli nie będzie się jej bronić i rozwijać stosownie do nowych warunków.

 6) Przyszła federacja europejska powinna opierać się na takich formach, aby nie odstraszyć żadnego państwa.

 7) Nie ma powodów sądzić, że federacja europejska miałaby niekorzystnie wpływac na skuteczności organizacji paktu atlantyckiego. Zadaniem NATO jest obrona pewnych interesów atlantyckich, a nie wspólnych interesów europejskich.   

 Charakterystyczne było to, że kilka dni później, tj. 1 października 1956 roku, na konferencji prasowej w Hamburgu, kanclerz Adenauer w odniesieniu do koncepcji aktywizowania Unii Zachodnio-Eurpejskiej  (UZE) nie użył terminu federacja, odpowiadającego  pojęciu państwa związkowego, lecz „związek europejski” – „europeische Zusammenfassung”.

 Z upływem 65 lat od tych wydarzeń, widać, że najsilniejsze państwo Unii Europejskiej, po swoim zjednoczeniu w 1990 roku,  odchodzi od  koncepcji „związku europejskiego”, konsekwentnie podążając  w  kierunku „federacji europejskiej”  i państw związkowych tzw. landów.

Polska stoi na drodze tym zamierzeniom. Do rozbicia jej oporu używane są dwie siły: wewnętrzna – w postaci partii niemieckiej o nazwie PO, pod przywództwem  kreisleitera Tuska i zewnętrzna w postaci wyroków TSUE, a ostatnio przy użyciu zwasalizowanych Czechów, którzy wypowiedzieli Polsce wojnę o  energetykę, żądając natychmiastowego zamknięcie kopalni węgla  brunatnego w Turowie..

 Nic  nie rodzi się bez oporu. Jeżeli nasze, polskie potrzeby życiowe w stosunku do sąsiednich  Niemców i Moskali, mają być całe, a nie rozłożone przez cudze prawa i interesy, to trzeba przestać naśladować, adorować i bez-cześcić, bo tylko społeczeństwa trzeźwe umieją oceniać.

Unicestwić żadnego narodu nikt nie podoła, bez współdziałania obywateli tego narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego.

Sprawdza się proroctwo George Orwella zawarte w książce "Rok 1984".Świat w roku 2021 podzielony jest na trzy walczące ze sobą supermocarstwa:

1. Oceania z Europą (USA, GB, Australia, Europa)

2. Azja (Rosja)

3. Wschódazja  (Chiny) 

 Niestety prezydent Joe Biden nie jest prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem, którego polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej była taka, że państwa w tej częsci Europy wręcz tworzyła (pkt. 10,11,12,13). Dlaczego się to Stanom Zjednoczonym opłaciło ?  Te państwa do dzisjaj spłacają swój dług wdzięcznosci, a do MItteleuropy równie daleko jak w 1918 roku.  Potem było tylko gorzej i gorzej. Czy nieustępliwość Bidena będzie przypominać Roosvelta ?

Niemcy do tej pory niepogodziły się z istnieniem niepodległej Polski, stojąc za plecami Brukseli, Pragi i Luksemburga, z wielką energią organizują międznarodowe spiski przeciwko Polsce.

   

Aktualności

Najnowsze

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 10956)

 Ilość odsłon:1207848