Genitalny poziom feminizmu

Autor: Paweł Lechowski 2020-11-27 20:04:00 Ilość odsłon: 764 Kategoria: Portal

 Obsceniczna leksyka wulgarnych feminoidów w roli  pseudomaskunoidów

     Na ulicach Polski pojawiły się  feminoidy płci męskiej i żeńskiej, które wykrzykują wulgarne i obsceniczne słowa. W ten sposób  osobniki femidoidalne pragną  awansować na maskunoidy, przy czym świadomie wybierają do tego  drogę wulgarności i genitaliów. Niestety mam dla nich przykrą wiadomość  - w ten sposób  nie da się osiagnąć zmiany podstawowych archetypów ich osobowości.  Zestaw archetypów feminoida zawsze określa nokturn (noc), co potwierdza na powierzchni socjum ich wulgarno-genitalne zachowanie, nie odpowiadające archetypom maskunoidalnym. Tego typu feminoid jest symulakrem archetypu  wojownikla i rycerza. Żaden bohater diurna nigdy nie przejawia genitalnej genderowości.  Wulgarność i gentialność działań feminoida  zawsze będzie  objawem  destrukcji i nihilizmu nocy, która kradnie światło dnia.  

   Bohaterem ideologii liberalizmu jest wzbogacony na handlu  niewolnik,  prototyp burżua, który naśladuje klasę Panów.    Nie od wczoraj liberalizm potrzebuje obscenicznej leksyki w kulturze i polityce, finansuje te sceny i teatry, z których słychać słowa wulgarne o zakończeniu  „……….. mać”. Dlaczego prymitywom tak łatwo jest wyjść z domu ze swoją wulgarnością ? Do zrozumienia tego zjawiska trzeba trochę filozofii.  Według Platona  dusza człowieka składa się trzech części: wyższej, średniej i niższej.

   Wyższa dusza reprezentuje logikę i rozum. Średnia dusza odpowiada retoryce serca, a niższa dusza to wątroba i genitalia. Temu podziałowi duszy na trzy części odpowiada funkcja jaką one pełnią w życiu człowieka. Dusza rozumna zainteresowana jest poznaniem świata idei, świata, którego przewodnikami stały się w religii chrześcijańskiej anioły, jako symbole dobra. Ten  świat, w odróżnieniu od świata widzialnego,  uznawał Platon za  świat realny.

    Dusza serdeczna przygotowana jest dla świata dionizyjskiego,  barwnego i zabawnego, niejednoznacznego,  ale zawsze zaprzyjaźnionego i niegroźnego dla człowieka. Środkowe serce jest polem walki między  dobrym a złym duchem.

    Najgorzej wygląda sprawa z duszą genitalną. Jest ona bowiem oddana na służbę  materii, czerni, i tego wszystkiego co Złe. Dusza genitalna służy duchom zła, przez które rozumiemy  czartów, diabłów i wszystko to co związane jest Piekłem (Inferno )    

    Ludzi opanowanych przez duszę genitalną można łatwo poznać.  W miejsce logicznych lub retorycznych morfem*  posługują się morfemami o wulgarnej leksyce,  których znaczenie jest nikłe, proste i prymitywne.  Zadaniem wulgarności jest, aby nie dać słowu być powiedzianym  na poziomie myśli.  Hermeneutyka  języka wulgarnych feminoidów pogrążona jest w materialności.  Gówno, które u każdego z nas zazwyczaj wychodzi dołem, u  wulgarnych feminoidów  idzie górą. W ten sposób u wulgarnych feminoidów z niższą duszą, brudna materia wychodzi przez usta, przez co łatwo ich zidentyfikować.  Ich psychika jest opanowana przez niższą istotę, która tkwi w każdym z nas, ale dominuje tylko u tych, którzy przemieścili swój rozumek do Kutasa albo Wielkiej Matki. 

Z Erystyki Artura Schopenhauera:

Wybieg ostatni. Kiedy zauważysz, że przeciwnik jest silniejszy od ciebie, przyczepiaj się do niego, bądź z nim obelżywy i gburowaty.108

Przyczepka polega na tym, aby odejść od przedmiotu dysputy (ponieważ tu sprawa przegrana) i przejść do dysputującego to jest w taki lub owaki sposób napaść na jego osobę. Można by to nazwać argumentum ad personam[85], dla odróżnienia od argumentum ad hominem. Ten ostatni odchodzi od czysto obiektywnego przedmiotu sporu i zajmuje się tym, co przeciwnik o przedmiocie tym powiedział lub utrzymywał dawniej; przy ataku zaś osobistym przedmiot zupełnie się zarzuca i napaść kieruje się na osobę przeciwnika, którą się traktuje obelżywie, złośliwie i gburowato. Jest to zwrot od sił duchowych do fizycznych lub zwierzęcych. Ulubione to powszechnie prawidło, gdyż każdy jest zdolny do jego zastosowania, i dlatego też często bywa używane. Zachodzi teraz pytanie: jakie prawidło postępowania zalecić należy przeciw niemu stronie napadanej? Jeżeli bowiem strona ta zechce uciec się do tego samego, wyniknie stąd bójka, pojedynek lub proces o obelgi.

Dlatego też jedynie pewnym prawidłem jest tu to, które wskazuje już Arystoteles w ostatnim rozdziale Topik: nie prowadzić dysputy z pierwszym lepszym, ale tylko z tym, o kim wiesz, że posiada dosyć rozsądku, aby nie powiedzieć czegoś na tyle głupiego, że potem będzie musiał się wstydzić; z tym, kto może prowadzić dysputę za pomocą zasad, nie zaś sentencji, kto może wysłuchiwać dowodów i wnikać w nie.

   

 

 

 

 

 

 

 

  Zazwyczaj sfera genitalna nie ma prawa głosu,  bo jest pilnowana przez rozum.  W tym względzie działa też społeczne tabu  superego.  Niestety zdarza się, że człowiek przekracza rubież między tym co ludzkie a zwierzęce. Wtedy akt niższej duszy przejmuje nad nim  kontrolę.   Taki człowiek mówi językiem nocy.  Wynosi na ulicę emblematy piekła (hasło PIEKŁO KOBIET), manifestuje za śmiercią, bawi się na czarnym weselu, kpi i szydzi z wyższych idei. Kiedy na ulicę wychodzi obsesja i wulgarność, kiedy  oddaje się cześć diabłu, następuje degradacja i degeneracja socjum. Czarne Bachanalia są odwrotnością radości i afirmacji życia.     

    Wertykalna oś NIEBA ustępuje osi horyzontalnej ZIEMI. Wszystko dlatego, że biedni ludzie mówią „ matem”, sprowadzając dyskurs do poziomu genitalnego. Nadchodzi era zbydlęcenia, o której pisał prekursor nihilizmu Friedrich Nietzsche. 

* Morfem jest najmniejszą cząstką systemu językowego, która niesie ze sobą pewną określoną treść. Morfemy leksykalne – tworzą trzon wyrazu, dominują znaczeniowo w danym leksemie (wyrazie); przykłady: piramid-, rusz-, biał-, nawet;

 

 

 

 

 

 

 

 Kapłanki bogini KYBELE zwiastują nadejście  piekła 

 

Już od r. 1750 francuscy masoni szkołę uważali za priorytetowy przedmiot swego zainteresowania. "Kto ma w ręku szkolę, ten ma wszystko", powiedział jeden z nich, Jean Mace, założyciel francuskiej Ligi Nauczania.  Wystarczyło oddać szkoły masonom, żeby po 40 latach Wybuchła Wielka Rewolucja Francuska. 

Czy wiesz, że wulgarny feminizm jest produktem masonów?

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 10013)

Komentarze

Nie napisano jescze komentarza do tej aktualności...

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:977478