Sędziowie pouczają prezydenta Polski

Autor: Paweł Lechowski 2016-07-28 16:38:00 Ilość odsłon: 3465 Kategoria: Portal

 
Stalinowcy sędziowie pouczają prezydenta Polski 


    Jest to przykład kiedy sędziom mało jest swojej władzy i mieszają się do polityki.  Mamy nawrót do czasów stalinowskich.
"Wewnętrzne przekonania sędziów są organicznie powiązane z ich światopoglądem, z ich działalnoscią prawną" - A. Wyszyński, sędzia i prokurator.   

działalność prawna i światopogląd sędziów z Iustiti:  
 
 


Andrzej Wyszyński –  nauczyciel i wzór dla sędziów ze Stowarzyszenia  Iustitia. 

    Mamy w Polsce teorię dowodów sądowych wziętą od Andrzeja Wyszyńskiego. 
Żelazne dowody to na pierwszym miejscu przyznanie się oskarżonego do winy; na drugim miejscu materiały z policji albo ze skarbówki. Policja i urzędnicy zawsze mają racje. Sędzia nie patrzy na to czy wina była  umyślna.  Wystarczy mu samo zaistnienie  faktu przedstawionego w narracji  policyjno-skarbowej. Ulubiona forma sądzenia obywateli w Polsce, to zaoczny tryb nakazowy, w którym obywatel ma  7 dni na odwołanie, a jesli tego nie uczyni jest po sprawie. 
 Praktyczne zastosowanie głoszonej przez A. Wyszyńskiego teorii doprowadziło do stosowaniu 3 zasad:
1. Do tego by skazać oskarżonego nie jest konieczne udowodnienie mu winy w stu procentach lecz wystarczy tylko jej uprawdopodobnienie ( w takim stopniu by sędzia nabrał przekonania o winie oskarżonego, w praktyce zaś sędzia już od początku rozprawy miał takie przekonanie gdyż ufał socjalistycznym organom bezpieczeństwa i prokuraturze).
2. Za współdziałanie można uznać jakikolwiek związek danej osoby z popełnionym przestępstwem lub nawet tylko z przestępcą, a zatem do skazania oskarżonego nie jest nawet konieczne uprawdopodobnienie (czy tym bardziej udowodnienie) popełnienia przez niego czynu przestępczego, wystarczy tylko wykazać jakikolwiek jego kontakt z przestępstwem lub z przestępcą; na tej zasadzie opierała się cała kategoria prawna członków rodzin tzw. „wrogów ludu”,
3. Przyznanie się oskarżonego do winy stanowi samodzielny, pełnowartościowy dowód (w praktyce było traktowane jako tzw. „korona dowodów”), z tej zasady brała się swoista konieczność stosowania praktyk powodujących wymuszone przyznawanie się do winy oskarżonych lub wymuszanie fałszywych zeznań świadków świadczących przeciwko oskarżonym, które to zeznania mogły być jedynym dowodem w sprawie.
 
 
 Istotnym elementem wszechstronnej oceny dowodów jest zbadanie okoliczności, w jakich świadkowie składali zeznania, a oskarżeni wyjaśnienia i ustalenie, czy organy ścigania przestrzegały procedur regulujących zasady gromadzenia dowodów. Jeśli w tym zakresie Sąd stwierdzi naruszenie prawa, to ma zarówno uprawnienie, jak i obowiązek zawiadomienia o nich właściwych organów".
 "Sędzia uzasadniający ustnie wyrok winien to uczynić w sposób zrozumiały, zgodnie z § 11 pkt 1 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów. Nie powinien stosować zawodowego żargonu zrozumiałego tylko dla nielicznych osób. Każde uzasadnienie wyroku powinno być było jasne dla osób zainteresowanych i obserwatorów procesu"

Chcesz wiedzieć więcej?

  Informacja z podręcznika do przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie". Podręcznik, którego autorami są Elżbieta Dobrzycka i Krzysztof Makara, przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, zatem 13 - 15 latków.. W podręczniku na stronie 118 znajduje się następujący fragment:
 
 „Problemy polskich sądów.
Polskie sądy źle funkcjonują, bo wadliwy jest cały system wymiaru sprawiedliwości. Po pierwsze, sądy (z wyjątkiem Sądu Okręgowego w Krakowie) pracują na jedną zmianę. Po drugie, nie ma żadnego związku między wynagradzaniem sędziów a ich efektywnością. Po trzecie, sądownictwo nie działa elastycznie: nie przenosi się spraw z sądów przeciążonych do tych, które rozpatrują ich niewiele. Po czwarte, zarządzaniem w sądach nie zajmują się menedżerowie, lecz sędziowie. Po piąte, decydujący głos w sprawach dotyczących sędziów ma samorząd sędziowski, co sprawia, że w środowisku tym obowiązuje klanowa solidarność, nie eliminuje się sędziów złych lub skorumpowanych, a postępowania dyscyplinarne są z reguły umarzane. Po szóste wreszcie - sędziowie mają immunitet, który nie tyle chroni ich niezawisłość, ile pozwala unikać odpowiedzialności za błędy czy wręcz nadużycia [...]".

 
 
 

Aktualności

Najnowsze

Najczęciej komentowane

Najczęściej czytane

Terror kanarów w Toruniu  (odsłon: 8805)

Komentarze

Nie napisano jescze komentarza do tej aktualności...

Dodaj komentarz

Podaj nick:
Data:

 Ilość odsłon:770805